GBPUSD tiếp tục tăng - Phân tích - 09-07-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD đã bật lên rõ ràng sau khi kiểm tra mức 1,2515 ngày hôm qua, để giải quyết rào cản trên 1,2600 ngay bây giờ, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng dự kiến ​​trên cơ sở ngắn hạn và ngắn hạn, bị ảnh hưởng bởi mô hình đầu và vai đảo ngược đã hoàn thành trước đó , nhắc nhở bạn rằng chúng tôi đang chờ đợi để truy cập 1.2777 làm mục tiêu chính tiếp theo.

EMA50 hỗ trợ giá từ bên dưới, để củng cố kỳ vọng đạt được mức tăng cao hơn ngày hôm nay, tham gia xem xét rằng việc tiếp tục của sóng tăng yêu cầu giữ trên 1,2515.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1,2515 và kháng cự 1,2720.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish