USDCAD tiếp tục tăng - Phân tích - 17-09-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD bắt đầu ngày hôm nay với sự tích cực rõ ràng là di chuyển khỏi đường EMA50, hỗ trợ việc tiếp tục tổng quan về xu hướng tăng giá của chúng tôi một cách hiệu quả trong các phiên sắp tới và con đường đang mở ra để đạt được mục tiêu đã chờ đợi chính của chúng tôi ở mức 1.3362.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng trên cơ sở trong ngày và ngắn hạn, lưu ý rằng việc nắm giữ trên 1,3110 là quan trọng để tiếp tục đà tăng được đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3170 và kháng cự 1.3300.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng