EURUSD kích hoạt kịch bản tiêu cực - Phân tích - 17-09-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD đã xác nhận việc phá vỡ mức 1.1840 và phục hồi theo hướng giảm để hướng tới mục tiêu tiêu cực dự kiến ​​của chúng tôi là 1.1720, để kích hoạt kịch bản điều chỉnh giảm trong ngày, lưu ý rằng chúng ta cần theo dõi hành vi giá khi đạt đến mức đã đề cập, như việc phá vỡ nó sẽ gây ra nhiều suy giảm hơn và mở ra con đường đi về phía 1.1540 như một trạm điều chỉnh tiếp theo.

Do đó, xu hướng giảm sẽ được dự kiến ​​cho ngày hôm nay, có tính đến việc vi phạm 1.1840 sẽ khiến giá bắt đầu nỗ lực phục hồi và lấy lại xu hướng tăng chính một lần nữa.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1680 và kháng cự 1.1840.

< p>

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm