General Motors tấn công kháng cự hiện tại - Phân tích - 16-09-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của General Motors đã tăng 1,28% trong phiên giao dịch trước khi giao dịch bên cạnh đường xu hướng tăng trung hạn, với áp lực tích cực từ đường SMA 50 ngày, cùng với các tín hiệu tích cực từ RSI.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ tăng nhiều hơn, nhắm mục tiêu đến ngưỡng kháng cự 34,55.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng