General Electric sẵn sàng để xuyên thủng hỗ trợ hiện tại - Phân tích - 16-09-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của General Electric đã giảm 0,81% trong phiên giao dịch trước trong bối cảnh chịu áp lực tiêu cực từ đường SMA 50 ngày, đồng thời giao dịch bên cạnh đường xu hướng giảm ngắn hạn, đồng thời thoát khỏi tình trạng bão hòa quá bán từ chỉ số RSI.

Do đó, chúng tôi cho rằng cổ phiếu sẽ thua lỗ nhiều hơn, nhắm vào mức hỗ trợ chính là 5,48, với điều kiện mức hỗ trợ 5,98 đã bị phá vỡ.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm