Ford trả về thấp hơn - Phân tích - 16-09-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Ford Motor Company đã giảm trở lại với mức giảm 1,12% trong khi giao dịch bên cạnh đường xu hướng ngắn hạn đi lên, với áp lực tích cực từ đường SMA 50 ngày, cùng với các tín hiệu tích cực từ RSI.

Do đó, chúng tôi tái khẳng định triển vọng tích cực của chúng tôi đối với cổ phiếu, nhắm mục tiêu đến ngưỡng kháng cự quan trọng là 7.70, với điều kiện hỗ trợ 6.72 được giữ vững.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng