Disney tìm kiếm đáy để củng cố nó - Phân tích - 16-09-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Disney đã giảm nhẹ trong bối cảnh các tín hiệu tiêu cực từ chỉ báo RSI trong khi tìm kiếm mức đáy để củng cố nó, trong bối cảnh hỗ trợ tích cực từ SMA 50 ngày, đồng thời giao dịch bên cạnh đường xu hướng ngắn hạn đi lên.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ tăng trở lại, nhắm mục tiêu đến mức kháng cự 139,93, với điều kiện mức hỗ trợ 127,48 được giữ vững.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng