Cập nhật: EURUSD tăng âm


Economy analysis


Cặp EURUSD đã kiểm tra mức 1.1885 và phục hồi xuống rõ ràng từ đó, để bắt đầu nhấn vào mức 1.1840 và di chuyển xuống dưới mức bây giờ, điều này cho thấy đầu giá tiếp tục xu hướng giảm điều chỉnh, lưu ý rằng giá cần phải đóng cửa hàng ngày dưới mức cuối cùng để xác nhận việc tiếp tục giảm xuống 1.1720 như một mục tiêu tiêu cực tiếp theo.