EURUSD vượt qua ngưỡng kháng cự ban đầu - Phân tích - 09-07-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD bắt đầu giao dịch ngày hôm nay với sự tích cực mới để vi phạm mức 1,1340 và cố gắng giữ vững trên mức đó, hỗ trợ tiếp tục tổng quan tăng giá của chúng tôi một cách hiệu quả trên cơ sở ngắn hạn và ngắn hạn, mở đường để đạt được nhiều lợi ích hơn trong thời gian tới các phiên, đang chờ để hướng tới 1.1420 đại diện cho trạm chính tiếp theo của chúng tôi. giữ trên 1,1270 thể hiện điều kiện chính để tiếp tục tăng được đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1270 và kháng 1.1440.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish