Cập nhật giữa ngày cho AUDUSD 16-09-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD cho thấy các giao dịch tích cực nhẹ nhàng để di chuyển ra khỏi đường hỗ trợ của kênh tăng giá, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng giá trong phần còn lại của ngày, được hỗ trợ bởi đường EMA50, nhắm mục tiêu mức 0,7413 như một trạm chính tiếp theo, nhắc bạn rằng điều quan trọng là phải giữ trên 0,7260 để tiếp tục đà tăng dự kiến.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7280 và 0,7380

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng