Cập nhật giữa trưa cho dầu Brent 16-09-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent tiếp tục giao dịch tích cực để tiếp cận mục tiêu chờ đợi đầu tiên của chúng tôi tại 42,17, lưu ý rằng giá đã hoàn thành việc hình thành mô hình hai đáy, để hỗ trợ cơ hội vượt qua mức đã đề cập và mở rộng sóng tăng lên 43,00 như mục tiêu tiếp theo .

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng trong ngày và ngắn hạn với điều kiện giá ổn định trên 41,14.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 40,00 và kháng cự 43,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng