Cập nhật giữa ngày cho Dầu thô 16-09-2020


Economy analysis


Giá dầu thô cho thấy mức tăng nhiều hơn để vượt qua ngưỡng 39,00 và tiếp cận mục tiêu tích cực được chờ đợi đầu tiên của chúng tôi là 40,00, hỗ trợ việc tiếp tục kịch bản xu hướng tăng dự kiến ​​trong giai đoạn sắp tới, lưu ý rằng việc vượt qua ngưỡng 40,00 theo sau mức 40,60 sẽ kéo dài làn sóng tăng giá đạt 41,85 trong thời gian tới, trong khi mức tăng dự kiến ​​sẽ vẫn có hiệu lực với điều kiện giá ổn định trên 38,42 và 38,10.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 37,50 và mức kháng cự 40,60.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng