Cập nhật giữa ngày cho Silver 16-09-2020


Economy analysis


Giá bạc tiếp tục giao dịch tích cực để di chuyển ra khỏi đường hỗ trợ của kênh tăng giá trong ngày, nhận được tín hiệu tích cực bằng stochastic, chờ đợi mức tăng nhiều hơn trong các phiên sắp tới, nhắc bạn rằng các mục tiêu chờ đợi chính của chúng tôi bắt đầu ở mức 28,90 và kéo dài đến 29,80, trong khi giữ trên mức 26,90 thể hiện điều kiện quan trọng để tiếp tục xu hướng tăng dự kiến.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 26,70 và kháng cự 28,20.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng