Cập nhật giữa trưa cho Vàng 16-09-2020


Economy analysis


Giá vàng giao dịch với sự tích cực rõ ràng để bắt đầu cố gắng phá vỡ mức 1967.90, hỗ trợ việc tiếp tục kịch bản xu hướng tăng dự kiến ​​cho ngày hôm nay, được thúc đẩy bởi stochastic hỗ trợ cơ hội đạt được mức vi phạm cần thiết để mở đường đến mức 2008.80 là mục tiêu chính tiếp theo, nhắc bạn rằng việc giữ trên 1952.30 là rất quan trọng để tiếp tục đà tăng dự kiến.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1945.00 và kháng cự 1985.00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng