Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 16-09-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD thu thập thông tin về phía trên và vượt qua ngưỡng 1.2900 và tiếp tục di chuyển bên trong kênh tăng giá trong ngày xuất hiện trên biểu đồ, để giữ cho kịch bản xu hướng tăng giá có hiệu lực cho ngày hôm nay tùy thuộc vào sự ổn định giá trên 1.2855, nhắc bạn rằng mục tiêu chờ đợi chính nằm ở mức 1.3000.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2820 và kháng cự 1.3000.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng