Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 16-09-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD giao dịch tích cực ngay bây giờ để tiếp cận ngưỡng kháng cự quan trọng 1.1885, đại diện cho một trong những chìa khóa xu hướng tiếp theo bên cạnh hỗ trợ 1.1840 và như chúng tôi đã đề cập sáng nay, giá cần phải vượt qua một trong những mức này để phát hiện rõ điểm đến tiếp theo của nó , điều này vẫn giữ nguyên giá trị trung lập của chúng tôi cho đến bây giờ.

Để xem lại chi tiết về các mục tiêu dự kiến ​​sau khi vi phạm, vui lòng kiểm tra báo cáo buổi sáng của chúng tôi.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1760 và kháng cự 1.1940.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Phụ thuộc vào các mức được đề cập ở trên

< div>