EURJPY gia hạn hành động tiêu cực– Phân tích - 16-09-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY nhận được lợi thế từ động lượng tiêu cực bổ sung đến từ sự suy giảm ngẫu nhiên xuống mức quá bán, để nhận thấy việc gia hạn hành động tiêu cực và vượt qua mục tiêu tiêu cực ban đầu ở mức 124,80.

< p> việc tiếp tục chịu áp lực tiêu cực khiến chúng tôi kỳ vọng hình thành giao dịch tiêu cực mới, nhấn vào mức 124,10 và vượt qua nó có thể kéo dài giao dịch lên 123,40, để tạo thành mục tiêu tiếp theo cho xu hướng giảm giá.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 125,10 đến 124,10

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm