GBPJPY ghi lại các mục tiêu điều chỉnh - Phân tích - 16-09-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY vẫn bị bao quanh bởi các yếu tố tiêu cực, để xác nhận sự sẵn sàng hình thành một cuộc tấn công giảm giá mạnh trong thời gian gần, nhằm mục tiêu 134,80 đạt đến mức 133,86.

sự dao động của đường trung bình động 55 dưới ngưỡng kháng cự quan trọng tại 137,50 bên cạnh việc hình thành rào cản ở mức 136,70 x 50% Fibonacci điều chỉnh thể hiện các yếu tố xác nhận cho sự thống trị của xu hướng giảm.

phạm vi giao dịch cho ngày hôm nay nằm giữa 136,70 và 134,80

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm