Bạch kim tiếp cận từ rào cản ban đầu - Phân tích - 16-09-2020


Economy analysis


Giá bạch kim đã hình thành một đợt tăng giá mới trong giao dịch ngày hôm qua, để tiếp cận từ mức cản ban đầu tại 980,00 bị ảnh hưởng bởi các áp lực tích cực lặp lại cho đến thời điểm này, đi kèm với nỗ lực ngẫu nhiên để cung cấp động lượng tích cực sẽ làm tăng cơ hội phá vỡ rào cản hiện tại , để mở ra con đường đạt được các mục tiêu bổ sung nằm ở 1040,00 và 1105,0.

sự dao động của đường trung bình động 55 dưới mức hỗ trợ bổ sung tại 915,00 hỗ trợ cho đề xuất tăng giá, và xác nhận giới hạn giao dịch trong phạm vi tăng cho đến khi đạt được các mục tiêu đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 942,00 đến 1000,00

Xu hướng dự kiến cho ngày hôm nay: Tăng giá