Phân tích cuối ngày đối với dầu thô 08-07-2020


Economy analysis


Giá dầu thô cố gắng vi phạm mức 40,80, chờ đợi mức đóng cửa hàng ngày trên mức này để xác nhận sự tiếp tục của xu hướng tăng chính mà mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở 43,05, để tiếp tục với sự trung lập của chúng tôi cho đến khi giá xác nhận vi phạm mức kháng cự này hoặc phá 39,65 để phát hiện rõ các mục tiêu tiếp theo.