Giá đồng tiếp tục tăng tích cực - Phân tích - 16-09-2020


Economy analysis


mặc dù giá Đồng hình thành giao dịch đi ngang gần đây, nhưng sự ổn định của nó trên ngưỡng hỗ trợ của kênh tăng tại 2.9500 xác nhận sự tiếp tục tích cực trong giai đoạn sắp tới, bên cạnh việc tiếp tục cung cấp động lượng tích cực bằng stochastic, điều này khiến chúng ta chờ đợi đạt mức 3.1200 và vượt qua mức đó có thể mở rộng giao dịch lên 3.3000.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 3.0200 đến 3.1200

< p> Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng