AUDUSD giữ được sự ổn định tích cực - Phân tích - 16-09-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD ổn định trên đường hỗ trợ của kênh tăng giá, bắt đầu từ hôm nay với xu hướng tăng nhẹ, để hỗ trợ việc tiếp tục của kịch bản xu hướng tăng dự kiến ​​trong ngày và ngắn hạn, phụ thuộc vào sự ổn định giá trên 0,7260, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi nằm ở mức 0,7413.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ mức hỗ trợ 0,7280 đến 0,7380

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng