Giá dầu Brent đưa ra mô hình tích cực - Phân tích - 16-09-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent mở đầu phiên giao dịch ngày hôm nay với mức tăng mạnh bắt đầu tấn công mức 41,36, nhận thấy rằng giá đã vượt qua mức điều chỉnh Fibonacci 23,6% cho mức giảm được đo từ 46,53 xuống 39,48 và bằng cách xem xét sâu hơn biểu đồ, chúng tôi thấy rằng giá vẽ mô hình hai đáy mà đường xác nhận của nó nằm ở 41,36.

Do đó, những yếu tố này khuyến khích chúng tôi đề xuất xu hướng tăng trong giai đoạn sắp tới, mục tiêu là 42,17, tiếp theo là 43,00 như các trạm chính tiếp theo, lưu ý rằng việc phá vỡ 41,14 và giữ dưới mức đó sẽ ngăn đà tăng được đề xuất và ép giá giảm trở lại.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa Hỗ trợ 40,00 và kháng cự 43,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng