Giá dầu thô tiếp tục tăng - Phân tích - 16-09-2020


Economy analysis


Giá dầu thô tiếp tục giao dịch tích cực mạnh mẽ để vượt qua 38,42 và ổn định trên mức đó, hỗ trợ kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng trong ngày và ngắn hạn, và mở cửa để truy cập 40,00 theo sau là 40,60 mức đại diện các mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng giá cho giai đoạn sắp tới được hỗ trợ bởi đường EMA50, lưu ý rằng việc phá vỡ 38,42, theo sau là 38,10 mức sẽ dừng lại dự kiến tăng và ép giá giảm trở lại.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 37,50 và kháng cự 40,60.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng