Giá bạc có tín hiệu tích cực - Phân tích - 16-09-2020


Economy analysis


Giá bạc giữ ổn định trên 26,90, nhận thấy rằng ngẫu nhiên bắt đầu trùng lặp tích cực ngay bây giờ, điều này tạo thành động lực tích cực mà chúng tôi đang chờ đợi để hỗ trợ để thúc đẩy giá tiếp tục xu hướng tăng dự kiến ​​trong giai đoạn sắp tới, mục tiêu là 28,90 sau đó là 29,80 cấp như các trạm chính tiếp theo.

EMA50 hỗ trợ kịch bản tích cực được đề xuất, kịch bản này sẽ vẫn hợp lệ trừ khi phá vỡ 26,90 và giữ ở dưới mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 26,70 và kháng cự 28,20.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng