Giá vàng dựa vào hỗ trợ - Phân tích - 16-09-2020


Economy analysis


Giá vàng chạm vào đường hỗ trợ của kênh tăng giá trong ngày và bắt đầu tăng ngay bây giờ, được hỗ trợ bởi đường EMA50 đáp ứng hỗ trợ đã đề cập, trong khi stochastic bắt đầu trùng lặp tích cực ngay bây giờ.

Do đó, những yếu tố này khuyến khích chúng tôi tiếp tục đề xuất xu hướng tăng trong giai đoạn sắp tới, mà mục tiêu của nó bắt đầu bằng cách vi phạm 1967,90 để mở đường hướng tới năm 2008.80 như một trạm chính tiếp theo, lưu ý rằng việc phá vỡ 1952.30 sẽ đẩy giá kiểm tra lại các khu vực 1934,86 trước đó bất kỳ nỗ lực tích cực mới nào.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1945,00 và kháng cự 1985,00.

Xu hướng dự kiến cho ngày hôm nay: Tăng giá