USDCAD giữ được sự ổn định tích cực - Phân tích - 16-09-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD củng cố tốt trên đường EMA50, để giữ cho hiệu ứng tích cực của mô hình hai đáy hoạt động, chờ tiếp tục xu hướng tăng để hướng tới 1.3362 như một mục tiêu tích cực tiếp theo.

Do đó, chúng tôi sẽ giữ tổng quan về xu hướng tăng của mình với điều kiện giá ổn định trên 1,3110, vì việc phá vỡ mức này sẽ thúc đẩy giá quay trở lại xu hướng giảm chính một lần nữa.

< p> Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3110 và kháng cự 1.3250.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng