USDJPY đạt mục tiêu - Phân tích - 16-09-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY đã thành công để đạt được mục tiêu chờ đợi chính của chúng tôi ở 105,20 và ổn định ở đó, giảm dưới áp lực tiêu cực liên tục đến từ đường EMA50, để hỗ trợ cơ hội phá vỡ mức này và mở đường để mở rộng sóng giảm trong ngắn hạn và cơ sở trung hạn, hướng tới 103,65 là mục tiêu tiêu cực tiếp theo.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng giảm trong giai đoạn sắp tới, lưu ý rằng không thể phá vỡ 105,20 sẽ đẩy giá để đạt được mức tăng trong ngày và ghé thăm lại các khu vực 106,44 trước khi có bất kỳ nỗ lực giảm mới nào.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 104,50 và kháng cự 105,90

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm