GBPUSD xây dựng đường tăng giá - Phân tích - 16-09-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD đã đóng nến hàng ngày trên 1.2880, nhận thấy rằng giá di chuyển bên trong kênh tăng giá trong ngày hỗ trợ cơ hội đạt được mức tăng nhiều hơn trong các phiên sắp tới, trên đường hướng tới 1.3000 như một mục tiêu tích cực chính.

Do đó, xu hướng tăng giá sẽ được đề xuất cho ngày hôm nay, lưu ý rằng việc vi phạm 1.3000 sẽ dẫn đến giá tiếp tục tăng trong ngắn hạn, trong khi phá vỡ 1.2855 đại diện cho yếu tố tiêu cực sẽ nhấn về mức giá hướng tới 1.2705 trực tiếp.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2820 và kháng cự 1.3000.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng