EURUSD dưới áp lực tiêu cực - Phân tích - 16-09-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD đã kết thúc ngày hôm qua bên dưới đường hỗ trợ của kênh tăng chính, điều này cho thấy đầu giá cho sự điều chỉnh giảm trong giai đoạn sắp tới, nhưng nó tìm thấy cơ sở hỗ trợ tốt 1.1840 cố gắng bảo vệ giá khỏi bị thua lỗ nhiều hơn, như stochastic cho thấy các tín hiệu tích cực có thể hỗ trợ để đẩy giá quay trở lại kênh tăng giá một lần nữa.

Do đó, chúng tôi muốn giữ thái độ trung lập cho đến khi nhận được tín hiệu rõ ràng hơn cho xu hướng tiếp theo, lưu ý rằng việc phá vỡ 1.1840 sẽ xác nhận sự tiếp tục giảm và hướng tới 1.1720 như một mục tiêu điều chỉnh ban đầu, trong khi vi phạm 1.1885 đại diện cho chìa khóa để quay lại đường tăng giá chính và truy cập 1.2011 như một mục tiêu tích cực đầu tiên.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1760 và kháng cự 1.1940.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Phụ thuộc vào các mức đã đề cập ở trên