City Group nhượng bộ trước áp lực tiêu cực - Phân tích - 15-09-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của City Group đã giảm 5,59% trong phiên trước sau khi cắt đường xu hướng ngắn hạn đi lên, với áp lực tiêu cực từ đường SMA 50 ngày, cùng với các tín hiệu tiêu cực từ RSI.

Do đó, chúng tôi dự đoán cổ phiếu sẽ thua lỗ nhiều hơn, nhắm vào mức hỗ trợ 43,67.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm