Cập nhật: EURUSD tấn công vùng hỗ trợ


Economy analysis


Cặp EURUSD phải đối mặt với áp lực tiêu cực để phá vỡ đường hỗ trợ của kênh tăng giá và nhấn lên mức 1.1840, điều này khuyến khích sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì tiếp tục xu hướng giảm và phá vỡ mức đã đề cập sẽ đẩy giá giảm nhiều hơn và đầu hướng tới 1.1720 như một trạm tiêu cực tiếp theo, trong khi bước lên trên 1.1875 sẽ khiến giá tiếp tục xu hướng tăng giá mà mục tiêu tiếp theo của nó đặt tại 1.2011.