Cập nhật: Giá dầu thô đang kiểm định lại


Economy analysis


Giá dầu thô cho thấy các giao dịch tiêu cực để kiểm tra đường EMA50, đi kèm với cách tiếp cận ngẫu nhiên đối với các khu vực quá bán, chờ đợi phục hồi theo hướng tăng giá để tiếp tục xu hướng tăng nhắm mục tiêu đến mức 40,00 như một trạm chính tiếp theo, lưu ý rằng việc phá vỡ 36,95 sẽ tác động lên giá để tiếp tục sóng giảm trong ngắn hạn.