Cập nhật: Giá vàng đối mặt với ngưỡng kháng cự vững chắc


Economy analysis


Giá vàng đối mặt với ngưỡng kháng cự vững chắc ở mức 1967.90 để phục hồi xuống rõ ràng và kiểm tra đường hỗ trợ trong ngày của kênh tăng giá, chờ tiếp tục xu hướng tăng chính và vượt qua ngưỡng kháng cự đã đề cập để xác nhận mở rộng sóng tăng về phía 2008.00, lưu ý rằng việc phá vỡ 1948.00 sẽ nhấn vào giá để kiểm tra 1934,86 trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào để tăng.