Cập nhật giữa trưa cho AUDUSD 15-09-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD di chuyển lên phía trên một cách bình tĩnh để di chuyển khỏi vùng hỗ trợ của kênh tăng giá, để giữ cho kịch bản xu hướng tăng giá hợp lệ và hoạt động trong thời gian còn lại của ngày, nhắm mục tiêu mức 0,7413 như một trạm ban đầu, nhắc nhở bạn rằng sự tiếp tục của sóng tăng yêu cầu giữ trên mức 0,7260.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 0,7260 và 0,7380

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng