Phân tích cuối ngày cho EURUSD 08-07-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD tăng mạnh để bắt đầu tấn công mức 1,1340, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng trong các phiên sắp tới, nhắc nhở bạn rằng chúng tôi đang chờ đợi để truy cập 1.1420 như một mục tiêu chính tiếp theo, trong khi mức tăng dự kiến ​​sẽ vẫn còn hiệu lực trừ khi phá vỡ 1.1270 và giữ bên dưới nó.