Cập nhật giữa trưa cho dầu Brent 15-09-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent đạt mức phá vỡ mạnh đến mức 40,00 và bắt đầu tấn công mức 40,55 ngay bây giờ, điều này đòi hỏi phải lưu ý từ giao dịch sắp tới, nơi việc tiếp tục tăng và vượt qua mức 41,36 sẽ dẫn giá tiếp tục tăng và đạt được nhiều hơn trong số các mức tăng trong các phiên sắp tới, trong khi việc giảm xuống thấp hơn để phá vỡ 40,00 sẽ kích hoạt lại kịch bản xu hướng giảm nhắm mục tiêu mức 38,80 làm trạm tiếp theo.

do đó, chúng tôi tạm thời tạm dừng cho đến khi xác nhận vượt qua một trong các mức đã đề cập ở trên để phát hiện rõ ràng xu hướng tiếp theo.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 39,00 và kháng cự 42,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập