Cập nhật giữa ngày cho dầu thô 15-09-2020


Economy analysis


Giá dầu thô phục hồi mạnh mẽ hơn để phá vỡ mức 37,40 và tiếp cận từ ngưỡng kháng cự quan trọng thứ hai tại 38,42, cung cấp tín hiệu cho việc chuyển hướng trong ngày sang tăng, theo cách của nó để đạt được mức tăng thêm mở rộng lên 40,00.

do đó, chúng tôi kỳ vọng sự tiếp tục thống trị của xu hướng tăng giá trong phần còn lại của ngày trừ khi phá vỡ mức 36,95 và phá vỡ dưới mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 37,00 và kháng cự 39,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng