Cập nhật giữa ngày cho Silver 15-09-2020


Economy analysis


Giá bạc cho thấy giao dịch tích cực di chuyển từ mức 26,90, chờ đợi thêm các động thái tăng giá để hướng tới mục tiêu tích cực dự kiến ​​của chúng tôi, bắt đầu ở mức 28,90 và kéo dài đến 29,80, để tiếp tục xu hướng tăng giá trong giai đoạn sắp tới, được hỗ trợ bởi đường EMA50, với điều kiện là giá ổn định trên mức 26,90.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 26,70 và kháng cự 28,20.

Dự kiến xu hướng cho ngày hôm nay: Tăng