Cập nhật giữa trưa cho Vàng 15-09-2020


Economy analysis


Giá vàng đã cố gắng đạt được mục tiêu ban đầu của chúng tôi là 1967,90 và cố gắng phá vỡ nó, chờ đợi nhiều đà tăng hơn để hướng đến trạm tiếp theo kéo dài đến năm 2008.80, nơi giá tổ chức trong một kênh tăng giá nhỏ hỗ trợ tích cực kỳ vọng, nhắc nhở bạn rằng sự tiếp tục của xu hướng tăng được điều kiện bằng cách giữ trên mức 1945,00 và 1934,86.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1945,00 và kháng cự 1985,00.

xu hướng cho ngày hôm nay: Tăng