Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 15-09-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD cho thấy giao dịch tích cực mới tấn công mức 1,2880 và cố gắng giải quyết trên mức đó, điều này đòi hỏi phải lưu ý từ giao dịch sắp tới, nơi xác nhận vi phạm sẽ khiến giá đạt được nhiều lợi nhuận hơn và truy cập mức 1,3000 ban đầu, trong khi giữ ở mức dưới nó sẽ kích hoạt lại kịch bản xu hướng giảm mà mục tiêu chủ yếu là mức 1.2705.

do đó, chúng tôi muốn tránh sang một bên ngay bây giờ cho đến khi giá xác nhận thái độ theo mức 1.2880 để phát hiện xu hướng tiếp theo rõ ràng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2730 và kháng cự 1.2950.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập