Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 15-09-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD giữ sự ổn định của nó trên mức hỗ trợ của kênh tăng giá, để duy trì kịch bản xu hướng tăng giá hoạt động cho ngày hôm nay, được hỗ trợ bởi đường EMA50, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi nằm ở mức 1.2011, trong khi để đạt được nó yêu cầu giữ trên mức 1.1840 .

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1800 và kháng cự 1.1980.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng