EURGBP tăng mạnh– Phân tích - 15-09-2020


Economy analysis


Cặp EURGBP xác nhận tình cảm của nó bằng sự thống trị xu hướng tăng giá dự kiến ​​bằng cách cung cấp mức đóng cửa tích cực mới trên mức hỗ trợ ban đầu ở mức 0,8925, để nhận thấy hình thành một cuộc tấn công tăng giá mạnh, để giải quyết gần 0,9250.

và điều đó xác nhận sự tiếp tục của xu hướng tích cực, nhưng cách tiếp cận ngẫu nhiên từ cấp 80 sẽ tăng cơ hội thu thập thêm động lượng tích cực, tạo cơ hội vượt qua mức 0,9330 và đạt đến trạm tiếp theo ở mức 0,9500.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 0,9160 đến 0,9330

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng