EURJPY tìm kiếm động lượng tiêu cực - Phân tích - 15-09-2020


Economy analysis


Không có thay đổi nào trên đường giảm giá của cặp EURJPY bằng cách cung cấp các lần đóng cửa tiêu cực lặp lại bên dưới ngưỡng kháng cự 126,30, giao dịch đi ngang trong ngày được gây ra bởi sự cần thiết của động lượng tiêu cực, bên cạnh việc hình thành thêm một trở ngại bởi sự ổn định của đường trung bình động 55 tại 125,45.

chúng ta nên đợi cung cấp giá đóng cửa âm dưới đường trung bình động 55, để tăng cơ hội đạt thêm động lượng tiêu cực, sau đó đợi đến các trạm chính được đại diện bằng 124,12 và 123,40 cấp.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 121,55 đến 123,25

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng