GBPJPY xác nhận sự tiêu cực– Phân tích - 15-09-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY đã xác nhận sự đầu hàng của nó trước sự thống trị của xu hướng giảm bằng sự ổn định lặp lại của nó dưới ngưỡng kháng cự 137,45, bên cạnh sự dao động dưới mức điều chỉnh Fibonacci 50% ở 136,65.

stochastic đạt đến mức quá bán cung cấp một động lượng tiêu cực mới xác nhận nỗ lực nối lại cuộc tấn công tiêu cực có thể nhắm mục tiêu mức 134,80 đạt đến hỗ trợ tại 133,68.

Phạm vi giao dịch dự kiến cho ngày hôm nay là giữa 136,70 và 134,80

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm