Oracle thu lợi nhuận - Phân tích - 08-07-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Oracle đã giảm 0,51% trong phiên cuối cùng khi các nhà giao dịch thu được lợi nhuận trong thời gian ngắn, đồng thời thu thập động lực để giúp nó tăng trở lại và thoát khỏi tình trạng bão hòa mua quá mức trong RSI, khi cổ phiếu giao dịch dọc theo đường xu hướng trung hạn tăng , với áp lực dương từ SMA 50 ngày.

Do đó, chúng tôi hy vọng cổ phiếu sẽ tăng trở lại, nhắm mục tiêu ngưỡng kháng cự 60,50, với điều kiện mức kháng cự 57,32 đã bị phá vỡ.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish