Giá đồng đạt được một động lực mới - Phân tích - 15-09-2020


Economy analysis


Giá đồng đã thành công để đạt được một động lượng tích cực mới do stochastic đạt đến mức quá mua, để củng cố đường tăng giá và duy trì trên 3.0650 như xuất hiện trong hình ảnh trên.

sự ổn định trên ngưỡng hỗ trợ của kênh tăng giá ở mức 2.9500 làm tăng cơ hội tiếp tục cuộc tấn công tăng giá, để tiếp tục chờ ghi lại các mục tiêu chính nằm ở mức 3.1200 đạt đến mức 3.300 trong giai đoạn giao dịch sắp tới.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 3.0200 đến 3.1200

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng