AUDUSD cố gắng tích cực - Phân tích - 15-09-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD được hợp nhất phía trên đường hỗ trợ của kênh tăng giá xuất hiện trên biểu đồ, để bắt đầu ngày hôm nay với xu hướng tăng giá nhằm cố gắng di chuyển khỏi mức hỗ trợ đã đề cập, điều này cho thấy đầu giá sẽ tiếp tục xu hướng tăng chính trên đường đi của nó để kiểm tra mức đỉnh được ghi nhận gần đây ở mức 0,7413 lúc đầu.

Do đó, xu hướng tăng giá sẽ được đề xuất cho ngày hôm nay, lưu ý rằng việc phá vỡ 0,7260 sẽ ngăn đà tăng dự kiến ​​và tác động lên giá lại giảm.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7260 và 0,7380

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng