Giá dầu Brent phá vỡ ngưỡng hỗ trợ - Phân tích - 15-09-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent đã cố gắng xác nhận phá vỡ mức 40,00 và giữ dưới mức đó, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng giảm trong ngày và ngắn hạn, được hỗ trợ bởi áp lực tiêu cực mà đường EMA50 tiếp tục cung cấp, chờ đợi để đạt được mức tiêu cực của chúng tôi mục tiêu bắt đầu ở mức 38,80, tiếp theo là 37,12.

Do đó, kịch bản xu hướng giảm sẽ vẫn có hiệu lực trong giai đoạn sắp tới với điều kiện giá ổn định dưới 40,55 và quan trọng nhất là dưới 41,36.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 38,50 và kháng cự 41,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm