Giá dầu thô trong mô hình tiếp tục - Phân tích - 15-09-2020


Economy analysis


Các giao dịch gần đây của giá dầu thô bị giới hạn trong mô hình tam giác đối xứng mà các dấu hiệu của nó xuất hiện trên biểu đồ, đối mặt với áp lực tiêu cực liên tục cho thấy giá đang trên đường tiếp tục sóng giảm trong ngắn hạn, do đó, phá vỡ 36,85 được coi là chìa khóa để phục hồi nhằm đạt được các mục tiêu tiêu cực bắt đầu từ 36,08 và mở rộng đến 34,00 sau khi vượt qua mức trước đó.

Do đó, xu hướng giảm sẽ được đề xuất cho ngày hôm nay, được hỗ trợ bởi áp lực tiêu cực được hình thành bởi đường EMA50, có cân nhắc rằng việc vi phạm mức 37,40 theo sau là 38,42 mức sẽ ngăn chặn đà giảm dự kiến ​​và khiến giá bắt đầu các nỗ lực phục hồi mới.

phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 35,70 và kháng cự 38,42.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm